Español Tiếng Việt

Bell Schedules

Bell Schedule 2021-22


Normal School Days (Monday-Thursday)
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
TK-K Recess 9:15 AM 9:35 AM 20 min
1-2 Recess 9:45 AM 10:05 AM 20 min
3, 3/4, 4(a) Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
4(b)-5th Recess 10:35 AM 10:55 AM 20 min
TK-1 Lunch 11:15 AM 11:55 PM 760 min
2, 3, 3/4 Lunch 12:00 PM 12:40 PM 40 min
4-5 Lunch 12:45 PM 1:25 PM 40 min
Dismissal 3:00 PM
Friday Early Dismissal/Minimum Days
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Condor Assembly 8:45 AM 9:10 AM 25 min
TK-K Recess 9:15 AM 9:30 AM 15 min
1-2 Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
3, 5(b), 5(c) Grade Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
3/4, 4, 5(a) Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
TK-1 Lunch 10:35 AM 11:15 AM 40 min
2, 3, 3/4 Lunch 11:20 AM 12:00 PM 40 min
4-5 Lunch 12:05 PM 12:45 PM 40 min
Dismissal 1:00 PM